کارکردهای تربیتی امربه معروف و نهی از منکر
45 بازدید
محل نشر: همایش علمی امربه معروف نهی از منکر / 1388/دانشگاه مذاهب / تهران
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی